Privacybeleid (Conform GDPR mei 2018)


Als paramedische zorgverstrekker ben ik begaan met de geheimhouding van uw medische gegevens en ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Uw persoonsgegevens en dossiers wordt digitaal bewaard door de firma PatientDesk (https://patientenbeheer.be/). Deze voldoet perfect aan de nieuwe Europese richtlijnen en is een autoriteit op het gebied van dossierbeheer in de paramedische sector. Uw gegevens zitten achter een paswoord en een steeds veranderende code. Ook mijn persoonlijke computer is beveiligd met een paswoord.

Uw gegevens worden enkel intern gebruikt en nooit doorgegeven aan derden met uitzondering van feedback aan doorverwijzers (bijvoorbeeld de huisarts) en bij doorverwijzing naar andere zorgverstrekkers. Het is voor mij, maar ook voor u belangrijk dat wij in de toekomst uw persoonsgegevens en paramedische geschiedenis kunnen raadplegen. Mocht u echter bezwaar hebben dan kan op uw vraag uw dossier geheel of gedeeltelijk gewist worden. Daarnaast hebt u ten allen tijde inzagerecht in uw gegevens.


Privacyverklaring

Osteopathie PJ Flamaing, gevestigd Bonastraat 18, 3350 Wommersom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Osteopathie PJ Flamaing

pieter_jan.flamaing@hotmail.com

Bonastraat 18

3350 Wommersom


Persoonsgegevens die wij verwerken

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geslacht


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Osteopathie PJ Flamaing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Uw afspraak vast te leggen en te verwerken.


Geautomatiseerde besluitvorming

Osteopathie PJ Flamaing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Osteopathie PJ Flamaing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 1 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Osteopathie PJ Flamaing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pieter_jan.flamaing@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Osteopathie PJ Flamaing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pieter_jan.flamaing@hotmail.com.


In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Osteopathie PJ Flamaing respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor commerciële doeleinden (klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten,…)

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten bij Osteopathie PJ Flamaing.


Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Osteopathie PJ Flamaing kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wanneer u, als gebruiker, Google hebt toegestaan om uw web- en appgeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties te personaliseren, gebruikt Google gegevens van u, als ingelogde gebruiker, samen met Google Analytics-gegevens van deze website om doelgroeplijsten samen te stellen voor remarketing via verschillende apparaten. Ter ondersteuning van deze functie gebeuren twee dingen. Ten eerste verzamelt Google Analytics de door Google geverifieerde ID’s van gebruikers op deze site die zijn gekoppeld aan hun Google-account. Ten tweede voegt Google Analytics dit ID tijdelijk samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te ondersteunen. Zoals altijd kunnen Google-gebruikers de advertentiefunctionaliteit beheren (of zich helemaal afmelden voor gepersonaliseerde advertenties) via 'mijn account (http://myaccount.google.com/).


arrow_drop_up arrow_drop_down